KIRSTINE ØRTS THINGSTRUP

PSYKOTERAPEUT MPF & PAR- OG FAMILIE TERAPEUT

Teori & metode

Psykologi og psykoterapi

SINDETS EVNE TIL AT HELE OG REGULERE
Terapien vil altid blive afstemt med den enkelte person. Første session handler mest om baggrunden for at komme i terapi, både når det gælder individuel terapi og når det handler om parterapi eller familieterapi. Der er plads til at fortælle den del af livshistorien, som er relevant lige nu. Vi behøver dog slet ikke vende hver en sten, eller “få alt det gamle på bordet”. Forskellige metoder kan understøtte sindets evne til at hele op og regulere, uden vi behøver at forstå alt med hovedet

TEORI OG METODE
Med en 8. årigepsykoterapeut uddannelse fra Vedfelt Instituttet er mit teori- og metode grundlag bredt indenfor psykologi og terapiformer. 

Den integrerede psykoterapi har en bred vifte af psykologiske retninger. En forudsætning for at blive Psykoterapeut MPF hos Vedfelt Instituttet er at arbejde med sig selv via terapi og procesarbejde. En del er teori en anden vigtig del er praksis. Vi trænes i alle metoder, med os selv som aktører.

Det er bevægende, spændende og sjovt at gå i terapi. Til tider også krævende og forandrende. Ud over samtale og kognitiv terapi, bruger vi kreative metoder som tegneterapi, drømmeterapi og kropsarbejde. Gennem disse kreative metoder hjælpes kontakten frem til indre ressourcer og selvregulering. 

Desuden anvender jeg mindfulness og meditation, når det kan være støttende for klienten fx ved stress og depressive tilstande.

DEN UBEVIDSTE INTELLIGENS
Denne terapiform går dybere end fornuften og tænkningen kan nå til. Vi får kontakt til det Ole Vedfelt benævner den ubevidste intelligens.

VI VED MERE, END VI TROR
Den ubevidste intelligens er tilstede med hukommelse i kroppen, følelserne og sanserne. Der huskes alt. Hovedet kan have glemt det, men kroppen husker. Disse indre billeder og erindringer fører os til forståelse på et dybere plan og med muligheder for både heling og udvikling.

I terapi sker forandringer der forløser og fører til at nye muligheder kommer tilstede. Vi kan blot ikke tænke eller analysere os til det. Både kroppen og sindet kan længe have prøvet at vække os “noget er ikke godt”, “der er brug for forandring”.

ETIK
Mit psykoterapeutiske arbejder er under ansvar efter etiske regler fra Vedfelt Instituttet og Dansk Psykoterapeut Forening.

I hovedtræk indebærer det, at jeg :

 • kun tilbyder terapi indenfor områder, jeg er kompetent til og trænet i
 • har tavshedspligt vedr. alle personlige forhold 
 • har respekt for klientens værdier
 • videregivelse af oplysinger kræver klientens skriftlige tilladelse
 • har ansvar for kvalitet og konsekvens af terapien
 • har pligt til at være faglig ajourført
 • modtager regelmæssig supervison
 • tager ansvar for at modtage relevant egenterapi

Det er bevægende, spændende og sjovt at gå i terapi. Jeg bruger forskellige metoder bl.a.:  

 •   samtaleterapi
 •   kognitiv terapi
 •   kropsdynamisk terapi
 •   drømmearbejde
 •   tegnearbejde
 •   visualisering
 •   mindfulness
 •   meditation

Terapien vil altid blive afstemt med den enkelte klient. Første session handler mest om baggrunden for at komme i terapi, samt om livshistorien, der er relevant lige nu. Vi behøver slet ikke at “få alt det gamle på bordet”. Forskellige metoder kan understøtte sindets evne til at hele op og  regulere, uden at man behøver at forstå alt med hovedet.

Jeg er uddannet i kyberntisk psykoterapi, hvor vi anvender kreative metoder fx.: arbejde med drømme, kropsfornemmelser, indre billeder og erindringer, tegnearbejde. Herigennem skyder vi, så at sige, genvej til ressourcer og selvregulering på et dybere niveau.    

Terapi er også seriøst arbejde, så man kan få brug for mere ro i en periode. 

Når vi reagerer med angst, stress, depression, spændinger,  søvnforstyrrelser og smerter, er det ofte fordi, der er noget i os, der prøver at guide os i en ny retning. Det kan blive meningsfyldt og givende via det terapeutiske arbejde.

Denne terapiform virker, fordi vi går et spadestik dybere end fornuften og tænkningen kan nå til. Vi får kontakt til den ubevidste intelligens og de skjulte ressourcer. 

Kontakt mig
Kontakt mig