KIRSTINE ØRTS THINGSTRUP

PSYKOTERAPEUT MPF & PAR- OG FAMILIE TERAPEUT

Familieterapi

Når én eller flere i familien trænger til hjælp

Måske er belastningerne og presset blevet for stort, så både børn og voksne mistrives. Det kan udmønte sig i dårlig stemning og ofte er børnene de første til at reagere. Nogle børn reagerer udad, bliver højtråbende og aggressive i deres adfærd, andre vender det indad og bliver stille og næsten usynlige.

BØRN MÆRKER STEMNINGER OG DET, “DER IKKE BLIVER SAGT”
Det, der ikke bliver sagt, får børn ondt af eller reagerer på gennem deres adfærd.

Selvom I gerne vil skåne jeres børn, når livet er svært, fx ved dødsfald, misbrug, stress, sygdom og andre problemer, viser det sig altid, at alle i familien kan få det bedre ved, at der er klarhed og tydelighed. Jeg kan hjælpe og gennem familieterapi guide jer i, hvordan I griber det an. Kommunikationen skal afstemmes i forholdt til børnenes alder og personlighed.  

Børn har brug for voksne, der tør tage ansvar og stå stærkt, også når det er svært. Vi bygger ressourcer og muligheder op, eller finder den hjælp, I har brug for.

HJÆLP TIL AT NÅ HINANDEN IGEN
I 24 år har jeg hjulpet familier, der har problemer. Jeg brænder for at “oversætte” børnenes adfærd og kunne forstå de voksne. Min erfaring er, at alle gør deres bedste. Når det ikke lykkes, er det fordi, at der mangler redskaber og /eller forståelse og mod til at tage den svære samtale.   

Små forandringer kan gøre en stor forskel for alle. Når problemerne eller konflikterne bliver løftet ud af frustration og forkerthedsfølelse, opdager I, at selv små tiltag kan have en overraskende virkning. En indsats et sted i familien påvirker helheden.     

FAMILEN ER EN HELHED OG SKAL BEHANDLES SOM EN HELHED
Jeg er meget optaget af, hvordan vi agerer i familien og hvor komplekst, det kan være. Samtidig er jeg også fascineret af, hvor meget der kan ske ved, at gamle mønstre brydes.

Gamle mønstre er ofte ubevidste, så det kan være en kæmpe aha oplevelse at opdage de nye muligheder. Vi kan aflære gammel adfærd og lære at handle mere i overensstemmelse med vores egne værdier.

Mit fokus er, at bidrage til større glæde og trivsel for alle gennem familieterapien. Og især er det vigtigt, at børnene får lov til at være børn. Børn bliver trygge, når de voksne kan tage ansvaret i familien.

INGEN ER FORKERTE OG INGEN KAN VÆRE PERFEKTE
Selvom alle gør sit bedste, kan I have brug for i perioder at blive støttet og guidet i jeres forældrerolle. Det er en styrke at kunne række ud efter hjælp. 

Alle laver fejl og alle fortryder indimellem ord eller handling. Det er så vigtigt at kunne tilgive sig selv og hinanden, samt sige undskyld. Familien er den ramme, hvor både børn og voksne kan opleve rummelighed og tolerance, så fejlfindingen afløses af respekt for hinanden.    

NÆNSOM OG PROFESSIONEL HJÆLP TIL JER
Der er både mulighed for at mødes fysisk i Vemb eller i Struer. og jeg kan også tilbyde online par- og familieterapi.

Jeg har tidligere arbejdet mange år som sundhedsplejerske og intensiv hjælper i familier, der har det svært. Familiernes trivsel ligger mig stadig meget på sinde. Det er en hjertesag for mig, også nu som psykoterapeut at kunne støtte og guide familier til at finde fælles glæde og tryghed.  

I kan få hjælp til

Når en’ eller flere i familien ikke har det godt, lider alle. Derfor kan det være godt at få hjælp ved: 

 • dårlig stemning i familien
 • mistrivsel
 • usikkerhed ift børnenes adfærd
 • sygdom i familien
 • angst
 • depresssion
 • skilsmisse
 • dødsfald i nærmeste familie
 • misbrug i familien
 • arbejdet har taget magten
 • stress hos en eller flere i familien
 • kommunikationen er kørt af sporet
 • konflikter
 • m.m.

 

PRIS : 1250 KR FOR  1 ½ TIME

Kontakt mig
Kontakt mig