NÆNSOM OG PROFESSIONEL HJÆLP TIL JER

der er både mulighed for at mødes fysisk enten i Vemb eller i Struer. og jeg kan også tilbyde online par- og familieterapi.

 

Når en' eller flere i familien ikke har det godt, lider alle. Derfor kan det være godt at få hjælp ved: 

 • dårlig stemning i familien
 • mistrivsel
 • usikkerhed ift børnenes adfærd
 • sygdom i familien
 • angst
 • depresssion
 • skilsmisse
 • dødsfald i nærmeste familie
 • misbrug i familien
 • arbejdet har taget magten
 • stress hos en eller flere i familien
 • kommunikationen er kørt af sporet
 • konflikter
 • m.m.

 

ALLE GØR DERES BEDSTE, MEN INDRE ELLER YDRE KRAV OG BELASTNINGER KAN VÆLTE LÆSSET 

Måske er belastningerne og presset blevet for stort, så både børn og voksne mistrives. Det kan udmønte sig i dårlig stemning og ofte er børnene de første til at reagere. Nogle børn reagerer udad, bliver højtråbende og aggressive i deres adfærd, andre vender det indad og bliver stille og næsten usynlige.

Jeg har tidligere arbejdet mange år som sundhedsplejerske og intensiv hjælper i familier, der har det svært. Familiernes trivsel ligger mig stadig meget på sinde og det er en hjertesag for mig, også nu som psykoterapeut at kunne støtte og guide familier til at finde fælles glæde og tryghed.   

 

BØRN MÆRKER STEMNINGER OG DET "DER IKKE BLIVER SAGT"

Det, der ikke bliver sagt får børn ondt af eller reagerer på gennem deres adfærd.

Selvom I gerne vil skåne jeres børn, når livet er svært, fx ved dødsfald, misbrug, stress, sygdom og andre problemer viser det sig altid, at alle i familien kan få det bedre ved, at der er klarhed og tydelighed. Jeg kan hjælpe og guide jer i hvordan. Kommunikationen skal afstemmes i forholdt til børnenes alder og personlighed.  

Børn har brug for voksne, der tør tage ansvar og stå stærkt, også når det er svært. Vi bygger ressourcer og muligheder op, eller finder den hjælp, I har brug for.

 

HJÆLP TIL AT NÅ HINANDEN IGEN

I 23 år har jeg hjulpet familier, der har problemer. Jeg brænder for at "oversætte" børnenes adfærd og kunne forstå de voksne. Min erfaring er, at alle gør deres bedste. Når det ikke lykkes, er det fordi, at der mangler redskaber og /eller forståelse.

Små forandringer kan gøre en stor forskel for alle. Når problemerne eller konflikterne bliver løftet ud af frustration og forkerthedsfølelse, opdager man, at selv små tiltag kan gøre en overraskende stor forskel.   

 

FAMILEN ER EN HELHED OG SKAL BEHANDLES SOM EN HELHED

Jeg er meget optaget af, hvordan vi agerer i en familie og hvor komplekst, det kan være. Samtidig er jeg også fascineret af, hvor meget der kan ske ved, at gamle mønstre brydes.

Gamle mønstre er ofte ubevidste, så det kan være en kæmpe aha oplevelse at opdage de nye muligheder. Vi kan aflære gammel adfærd og lære at handle mere i overensstemmelse med vores egne værdier.

Mit fokus er, at bidrage til større glæde og trivsel for alle. Og især er det vigtigt, at børnene får lov til at være børn. Børn bliver trygge, når de voksne kan tage ansvaret i familien.

 

INGEN ER FORKERTE 

Selvom man gør sit bedste, kan alle have brug for i perioder at blive støttet og guidet i sin forældrerolle. Det er en styrke at kunne række ud efter hjælp.

 

PRIS : 1150 KR FOR 1 1/2 TIME