Ny triologi: børnebog, forældrebog og fagbog

 

”Når jeg læser bøgerne, så gør det stort indtryk – og jeg bliver også følelsesmæssigt berørt. Men jeg bliver ikke fyldt af dårlig samvittighed. Derimod falder mine skuldre ned. Jeg bliver mindet om, at jeg skal forstå, elske og tilgive mig selv, før end jeg kan være autentisk, rummelig og nærværende for mine børn.” - Anitta Rohr Søby Madsen. Cand. Psyck. Aut.

 

PRESSEMEDDELELSER: 

Artikel fra Dagbladet Holstebro/Struer: Kirstine vil hjælpe familier ud af den dårlige samvittighed

Læs artikel her

 

Boganmeldelse fra Tidsskrift for Psykoterapi juni 2021

Læs boganmeldelse her 

 

 

 Børnebogen koster 149,95 kr

 Voksenbogen koster 149,95 kr

 Mesterlære i livet koster 199,95 kr


HVAD FÅR DU UD AF AT LÆSE BØGERNE? 

Udtalelse fra Aut. psykolog og mor:

Mig bekendt, findes der ikke andre eksempler på ”bogserier”, triader eller bogsamlinger, som belyser forældreskabets kompleksitet og vigtig pædagogisk/psykologisk teori fra alle væsentlige vinkler på sammen tid.

At der er fokus på disse vigtige budskaber, både fra en vinkel som børn kan være med til at forstå, diskutere og omsætte til deres hverdag (børnebogen), og som forældre kan finde forståelse og vejledning i (voksenbogen), og som fagpersonale kan fordybe sig i, samt direkte omsætte i det daglige pædagogiske/psykologiske/terapeutiske arbejde (teoribogen). Hvis det findes i forvejen, er det gået min næse forbi 😊

I min optik mangler der litteratur, hvor forfatteren ikke har en ”teoretisk mission”. I bøgerne er der et teoretisk fundament, men i min forståelse af bøgerne, og i budskabet, er missionen ikke, at ”forkynde” et afgrænset teoretisk område, men snarere at hjælpe børn, forældre og fagpersonale til at gå på opdagelse i sig selv – for derigennem at finde meningsfuld praksis.

Der er noget forfriskende i disse bøger, sammenlignet med andre traditionelle teoribøger, som giver anledning til en selvtilgivende, omsorgsfuld og nysgerrig tilgang til forældreskab og familiedynamik. Den vinkel som omhandler det undersøgende perspektiv på voksnes egen ”placering” i den familiedynamik, man selv er og har været en del af, er selvfølgelig set før (psykodynamisk teori mv.) men forskellen er, at der i disse bøger ikke ”missioneres” ift. en specifik ”rigtig praksis”.

 

Når jeg læser psykologiske teoribøger, med mit eget forældreperspektiv, så har jeg følgende tanker og følelser, når jeg lukker bøgerne: ”ja, det er også rigtigt, jeg burde gøre det bedre”, eller ”hvis jeg bare gjorde mindre af dette, og mere af dette, så ville jeg blive en bedre forælder”. Når jeg læser dine bøger, så gør det stort indtryk – og jeg bliver også følelsesmæssigt berørt. Men jeg bliver ikke fyldt af dårlig samvittighed. Derimod falder mine skuldre ned, og jeg får lyst til at følge min intuition, at sætte ord på flere handlinger, samt at tilgive mig selv.

Jeg bliver mindet om, at børn har stor glæde af at opleve, at deres forældre er bygget af det samme som de selv er – nemlig alle regnbuens farver af følelser, og det er helt ok 😊 Jeg bliver også mindet om, at jeg skal forstå, elske og tilgive mig selv, før end jeg kan være autentisk, rummelig og nærværende for mine børn.

Med venlig hilsen

Anitta Rohr Søby Madsen
Cand. Psyck.Aut.


Pressemeddelelse

Psykoterapeut MPF og sundhedsplejerske udgiver tre bøger på én gang. 

Tre bøger gør op med perfekthedskulturen og giver et nyt syn på betydningen af relationer i familien

Mange forældre, især mødre, er plaget af dårlig samvittighed og kæmper for at få ambitioner og virkelighed til at nå sammen. Det har forfatter og psykoterapeut Kirstine Ørts Thingstrup oplevet på nærmeste hold hver dag i sin praksis, og det har ført til udgivelsen af hele tre bøger om emnet set fra hvert sit perspektiv. Kirstine Ørts Thingstrup er psykoterapeut MPF med speciale i børn og familier.

Anitta Rohr Søby Madsen, som er autoriseret psykolog og mor, udtaler om bøgerne:

”Mig bekendt, findes der ikke andre eksempler på ”bogserier”, triader eller bogsamlinger, som belyser forældreskabets kompleksitet og vigtig pædagogisk/psykologisk teori fra alle væsentlige vinkler på samme tid.”

”Når jeg læser bøgerne, så gør det stort indtryk – og jeg bliver også følelsesmæssigt berørt. Men jeg bliver ikke fyldt af dårlig samvittighed. Derimod falder mine skuldre ned. Jeg bliver mindet om, at jeg skal forstå, elske og tilgive mig selv, før end jeg kan være autentisk, rummelig og nærværende for mine børn.”

Familielivets kompleksitet og muligheder er omdrejningspunkt i de tre nye bøger, der beskriver Oskar på 4 år og hans nærmeste relationer fra tre forskellige perspektiver: barnets, de voksnes og et psykologisk / pædagogisk perspektiv.

Det er de nære relationers betydning for både børn og voksne, der understreges. Der er vigtige voksne, som kan dele ansvaret for børnenes gode liv med forældrene. Forskellige mennesker kan være gode mesterlærere for børnene – det behøver ikke være forældrene, der bærer hele ansvaret.

Bøgerne skal bidrage til en fælles forståelse for familielivets komplekse vilkår ved at give et autentisk indblik i en almindelig families hverdag. De kan være inspiration til at tale sammen i familien, med bedsteforældre, venner og fagpersoner og repræsenterer således en helt ny tradition.

Det er nyt, det er kærligt, og det er skrevet med omsorg for børn og deres voksne. Alvoren skinner dog igennem. Presset på familien er blevet for stort. ”Vi trænger til en fælles indsats for at nedsætte de krav og forventninger, der truer både børns og voksnes trivsel. Jeg har skrevet bøgerne for at inspirere familier til at genopdage betydningen af mesterlære, forstået som det, at blive beriget af andres erfaringer i praksis. Fællesskabets ressourcer kan gøre en stor forskel både for børn og voksne, udtaler Kirstine Ørts Thingstrup.”

De tre bøger består af:

  1. Bogen til børn og de voksne: ”Da Oskar fik skrammel i hovedet og Viggo fik havregrød på det ene øre” er en illustreret højtlæsningsbog for børn og voksne. Vigtige budskaber, som selv små børn kan være med til at snakke om og omsætte til deres hverdag. Der er hygge, der er fantasi, og der er konflikter. Mange følelser er på spil på en helt almindelig dag, som slutter godt for både store og små.  
  2. En tilhørende bog til de voksne: ”De vigtige voksne i barnets liv”. Det er en letlæselig samtale- og debatbog. Vi får lov at se bag facaden i familien og opleve de voksnes dilemmaer og gode intentioner. Mange faktorer er på spil, og det er svært at finde balancen i familien. Temaer kan berøres, uden at nogen føler sig forkerte. Der peges også på mændenes og dermed det maskulines afgørende betydning for både små og større børns udvikling.

Konflikter voksne imellem er også vedkommende i denne voksenbog. I det hele taget bredes ansvaret og perspektivet ud. Det handler ikke om at finde fejl, men om at finde ressourcer på en ny måde. Ikke ved at gøre mere, men ved at gøre noget andet, end det man plejer.   

  1. Bogen til fagpersoner og fagligt interesserede: ”Mesterlære i livet – kybernetisk psykologi i praksis” kan både læses sammen med de to andre eller læses uafhængigt. Den samler psykologiske vinkler på de temaer, børnebogen og voksenbogen lægger fundamentet til. Det er således en bog, der henvender sig til professionelle på tværs af faglighed, fordi den peger på de vigtige relationers betydning for menneskers trivsel og udvikling fra fødslen og resten af livet.

Om forfatteren
Kirstine Ørts Thingstrup er psykoterapeut MPF fra Vedfelt Instituttet og har egen praksis i Vestjylland med psykoterapi og par- og familieterapi. Hun er desuden uddannet sundhedsplejerske og har arbejdet med børn og familier i 23 år samt supervision i plejefamilier.

www.kirstine-oerts.dk

Læs mere