Det er bevægende, spændende og sjovt at gå i terapi. Jeg bruger forskellige metoder bl.a.:  

  •  samtaleterapi
  •   kognitiv terapi
  •   kropsdynamisk terapi
  •   drømmearbejde
  •   tegnearbejde
  •   visualisering
  •   mindfulness
  •   meditation

Terapien vil altid blive afstemt med den enkelte klient. Første session handler mest om baggrunden for at komme i terapi, samt om livshistorien, der er relevant lige nu. Vi behøver slet ikke at "få alt det gamle på bordet". Forskellige metoder kan understøtte sindets evne til at hele op og  regulere, uden at man behøver at forstå alt med hovedet.

Jeg er uddannet i kyberntisk psykoterapi, hvor vi anvender kreative metoder fx.: arbejde med drømme, kropsfornemmelser, indre billeder og erindringer, tegnearbejde. Herigennem skyder vi, så at sige, genvej til ressourcer og selvregulering på et dybere niveau.    

Terapi er også seriøst arbejde, så man kan få brug for mere ro i en periode. 

Når vi reagerer med angst, stress, depression, spændinger,  søvnforstyrrelser og smerter, er det ofte fordi, der er noget i os, der prøver at guide os i en ny retning. Det kan blive meningsfyldt og givende via det terapeutiske arbejde.

Denne terapiform virker, fordi vi går et spadestik dybere end fornuften og tænkningen kan nå til. Vi får kontakt til den ubevidste intelligens og de skjulte ressourcer. 

læs HER om det særlige ved kybenetisk psykoterapi